Аграрлық еңбек нарығы мемлекеттік реттеуді жетілдіру (Ақмола облысының мысалында)

Әбділдинова Н.Е.

Түйін

Нарықтық экономикада еңбек нарығын әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде қарастырып, оны еңбек нарығының әлеуметтік-экономикалық сипатын түсінуді талап ететін теориялық тұрғыдан қарау керек. Еңбек нарығының нысаны – еңбек және жұмыс беруші – жұмыс күші – еңбек ресурстары, олар жұмыспен қамту және жұмыссыздық сияқты негізгі көрсеткіштермен сипатталады. Зерттеу отандық және шетелдік жетекші экономистердің жұмыстарынан тұрады. Зерттеу барысында автор жүйе, салыстырмалы, факторлық талдау әдістерін, сондай-ақ экономикалық процестерді статистикалық талдау әдістерін қолданды. Жұмысты орындау барысында автор жалпы методологиялық принциптерді пайдаланды, олар мәселелерді барынша толық және объективті түрде зерттеуге мүмкіндік берді. Қазақстанның еңбек нарығы қазіргі кезеңде басқа елдердегі еңбек нарығынан аз дамығандықтан, әлеуметтік-саяси жүйені трансформациялаудағы қиындықтар, нарықтық өзгерістерді институттандырудағы тәжірибенің жетіспеушілігі сияқты бірқатар себептерге байланысты айтарлықтай ерекшеленеді. Бұл қиындықтар Қазақстанның қазіргі еңбек нарығының проблемалары алдын-ала анықталған, жұмыссыздардың әлеуметтік қорғалмауы, бейресми және көлеңкелі жұмыспен қамтылудың жоғары үлесі, еңбек ресурстарының төменгі деңгейі ресурстары, мамандық емес азаматтардың үлесі мен кейбіреулерінің үлесі артады.

Түйін сөздер: экономика, ауыл шаруашылығы, өнімдер, бәсекелестік, мал шаруашылығы.

Сілтеме жасау

Н.Е. Абдильдинова Совершенствование государственного регулирования аграрного рынка труда (на примере Акмолинской области) // Экономика: стратегия и практика. — 2019 — № 2 (14) — С. 97-107.