№1 2020 журналының басылымдары

Әлеуметтік кәсіпкерлікті институционалдық қолдау: әлемдік тәжірибе Қазақстан үшін мүмкіндіктер

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_1_T5 Притворова Т.П., Гелашвили Н.Н., Спанова Б.К. Қазақстандағы туристік бизнестің дамуына факторлық талдау

Медициналық мекемелердің маркетингтік қызметін жетілдіру (мысалы, Батыс Қазақстан облысы Орал қаласындағы №6 емхана)

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_1_T9 Суханбердина Б.Б., Bernhard Widmann, Курманова Г.К. Шайхиев Ж.Ж., Уразова Б.А.