Қазақстан экономикасын инновациялық дамытудың жаңа мүмкіндіктері

Сатыбалдин А.А., Қорғасбеков Д.Р., Джунисбекова Т.А.

Түйін

Жұмыс Қазақстан экономикасының инновациялық даму үрдісін зерттеуге бағытталған. Нарық жағдайындағы инновациялардың дамуының ерекшеліктеріне талдау жасалған, ұлттық экономиканың жаңғыртылуына баға берілген, инновацияның ықтималды даму стратегиясы, оны ынталандыру мен жетілдіру әдістері негізінде Қазақстанның инновациялық және технологиялық дамуын жетілдірудің экономикалық және институтционалдық тетіктері ұсынылған.

Түйін сөздер: ғылым, инновациялық қызмет, инновациялық даму, технология, технологиялық саясат.

Сілтеме жасау

Ә.Ә. Сатыбалдин, Д.Р. Қорғасбеков, Т.А. Джунисбекова Қазақстан экономикасын инновациялық дамытудың жаңа мүмкіндіктері // Экономика: стратегия және практика. — 2019 — № 3 (14) — б. 9-26.