Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың аралық нәтижелерін талдау

Ташенова С.Д., Тулеубаева М.К.

Түйін

Зерттеу мақсаты 2015-2019 жылдарға арналған Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың аралық нәтижелерін талдау болды. Зерттеу әдістемесі ашық көздерден алынған статистикалық ақпаратты, факторларды және деректерді салыстырмалы талдаудан тұрады, соның негізінде 2015-2018 жж. Арналған бағдарламаның нәтижелері көрсетілген. Зерттеу нәтижелері бойынша қорытындылар мен ұсыныстар берілді, соның ішінде: Саланы дамыту мен инновацияларды енгізу, оның ішінде Қазақстанда ақпараттандыру және цифрландыру мәселелері бойынша белгілі бір ілгерілеушіліктер байқалды. Соңғы 5 жылдағы елдің индустриялық даму көрсеткіштері барлық дерлік облыстар мен ірі қалаларда оң динамиканы көрсетті, дегенмен елдің өнеркәсіптік кәсіпорындарының экспорттық әлеуетін арттыру бағдарламасын іске асыруда кемшіліктер бар, бұл экспорттың төмендеуіне әкеледі. Шешілмеген мәселелер елдің өңірлерінде өңдеуді дамыту, соның ішінде елдің белгілі бір аймақтарындағы өндіріске негізгі капиталға инвестициялар бойынша біркелкі емес көрсеткіштер болып табылады. Ұсыныс ретінде кәсіпорындар өңдеуші өнеркәсіпті дамытуды және экономикадағы шикізаттық бағыттан алшақтауды жалғастыруы керек. Инновациялық даму тек ақпараттық технологияны қолданумен ғана емес, сонымен қатар ұйымдастырушылық және басқарудағы, өнеркәсіптік және ауылшаруашылық өндіріс әдістеріне инновацияларды енгізуді де көздейтінін атап өткен жөн.

Түйінді сөздер: жұмыспен қамту, инвестициялар, индустриялық-инновациялық даму, өндіріс, еңбек өнімділігі, экспорт жұмыспен қамту, инвестициялар, индустриялық-инновациялық даму, өндіріс, еңбек өнімділігі, экспорт

Сілтеме жасау

С.Д. Ташенова, М.К. Тулеубаева Анализ промежуточных результатов выполнения Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан // Экономика: стратегия и практика. — 2019 — № 3 (14) — С. 85-98.