Эндаумент қорлар жоғары білім беру жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік әріптестікті дамыту формасы ретінде: шетелдік тәжірибе

Аубакирова Ж.Я., Бейсенбаев Ж.Т., Жапарова М.Ж.

Түйін

Бұл мақалада жоғары білім беру жүйесіндегі мемлекеттік-жекеменшік серіктестіктің шетелдік тәжірибесі қарастырылады, эндаумент-қорлардың жоғары білім беруді қаржыландыру тетігі ретіндегі маңыздылығы сипатталады. Әлемдік тәжірибеде эндаумент-қорлардың қызметі көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсартумен қатар білім беруді мемлекеттік қаржыландыру үлесінің едәуір қысқару мүмкіндігін көрсетеді. Жоғарыда айтылғандар мемлекеттік органдар мен бизнестің өзара тиімді ынтымақтастығын орнатуға, мемлекеттік-жекеменшік әріптестік тетіктерін жетілдіруге ықпал ететін, сайып келгенде, мемлекет пен бизнестің әлеуметтік-экономикалық дамуына сәтті ықпал ететін мемлекеттік-жекеменшік әріптестік нысандарын дамыту мен іске асыруды қажет етеді.

Түйіні сөздер: мемлекеттік-жекеменшік серіктестік, жоғары білім жүйесі, эндаумент-қорлар, мемлекеттік-жекеменшік серіктестік нысандары, бизнес-мемлекет-университет.

Сілтеме жасау

Ж.Я. Аубакирова, Ж.Т. Бейсенбаев, М.Ж. Жапарова Эндаумент-фонды как форма реализации государственно-частного партнерства в высшем образовании: зарубежный опыт // Экономика: стратегия и практика. — 2019 — № 4 (14) — С. 81-92.