Қазақстандағы исламдық қаржыландыруды бағалау және саланы дамыту мүмкіндіктері

Азретбергенова Г.Ж., Сыздықова А.О., Сапарова А.А., Жетібаев Ж.К.

Түйін

Исламдық банктік жүйенің эволюциясын, әсіресе ХХ ғасырдың соңғы он жылында, яғни 90 жылдардан кейін қарасақ, исламдық банк әлемде де, Орталық Азияда да айтарлықтай даму қарқынына қол жеткізгендігін атап өту керек. Орталық Азияның маңызды елдерінің бірі Қазақстанда, исламдық банк жүйесі аймақтағы даму үрдісімен қатар дамуда. Исламдық банк әсіресе 2008 жылғы әлемдік экономикалық дағдарыстың салдарынан маңыздылығы артты. Шын мәнінде, 2030 жылға қарай Қазақстан ТМД және Орталық Азия елдері үшін ислам орталығына айналады, осылайша исламдық қаржыландыруды дамытудың маңызды кілті болады деп күтілуде. Исламдық банк жүйесінің қаржы саласындағы маңыздылығын ескере отырып, бұл зерттеуде Қазақстандағы исламдық банкингтің өткені, бүгіні және болашағы қарастырылды.

Түйін сөздер: исламдық банк жүйесі, дәстүрлі банк секторы, шариғат. Қазақстан, сукук, такафул, пайыз, Ислам Даму Банкі.

Сілтеме жасау

https://doi.org/10.51176/JESP/issue_4_T8

Азретбергенова Г.Ж., Сыздықова А.О., Сапарова А.А., Жетібаев Ж.К. Қазақстандағы исламдық қаржыландыруды бағалау және саланы дамыту мүмкіндіктері // Экономика: стратегия және практика. — 2020 — № 4 (15) — б. 89-100.